KVIETIMAS į LGUVO „Sugrįžus“ 10-mečio šventę

Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninė organizacija (LGUVO) „Sugrįžus“ šiais metais mini įkūrimo 10-metį. 2007 m. įkurta sugrįžusių iš JAV lietuvių iniciatyva šiandien organizacija yra atvira tautiečiams iš viso pasaulio, skatina juos sugrįžti į tėvynę ir dalintis užsienyje įgyta patirtimi.

Maloniai kviečiame Jus gegužės 31 d. dalyvauti „Sapiegos Bistro“ kavinėje (Antakalnio g. 17, Vilnius) rengiamoje LGUVO „Sugrįžus“ 10-mečio šventėje,  kuri prasidės 18.30 val.

Susitikime prisiminsime, kodėl prieš dešimtmetį susibūrė iš JAV, o vėliau ir iš kitų šalių sugrįžę lietuviai, apžvelgsime organizacijos veiklą, pristatysime, ką LGUVO „Sugrįžus“ vienija ir kas jau yra tapę tradicijomis.

Renginyje planuoja dalyvauti žurnalistas ir rašytojas ANDRIUS UŽKALNIS, kuris pasidalins savo patirtimi apie gyvenimą ir darbą Lietuvoje sugrįžus iš Jungtinės Karalystės.

Po pranešimų vyks diskusija, kontaktų užmezgimas ir laisvas bendravimas jaukioje aplinkoje.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į LGUVO „Sugrįžus“ valdybos narius tel.: +370 640 23 757 arba el. p. tadaskubilius@gmail.com

Iki susitikimo LGUVO 10-mečio šventėje!

LGUVO „Sugrįžus“ valdyba

Seime užsienio lietuviai kėlė klausimą, ar migruojanti Lietuva taps sugrįžtančia Lietuva

Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninės organizacijos „Sugrįžus“ (LGUVO) nariai balandžio 24–28 d. dalyvavo Lietuvos Parlamente vykusiuose Lietuvos Respublikos Seimo (LRS) ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) komisijos posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomi aktualūs ir esminiai užsienyje ir Lietuvoje gyvenantiems lietuviams klausimai.

„LGUVO vienija lietuvius, kurie yra gyvenę užsienyje ir jau sugrįžę į Lietuvą, o taip pat ir šiuo metu kitose pasaulio šalyse gyvenančius tautiečius. Todėl LRS ir PLB komisijos keliami klausimai visuomet mums yra svarbūs, liečia mūsų organizacijos keliamus tikslus ir uždavinius, – sakė Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninės organizacijos „Sugrįžus“ prezidentas Edmundas Atkočiūnas, dalyvavęs posėdžiuose. – Džiaugiamės, kad komisija ieškojo tai, kas visus lietuvius, nepriklausomai, kur jie gyventų, galėtų suvienyti, o ne išskirti. Ir, žinoma, buvo svarbu išgirsti jos siūlymus ir priimtas rezoliucijas dėl visai Lietuvai svarbių klausimų.“

Posėdžiuose komisija svarstė pilietybės išsaugojimo, pilietinio aktyvumo per rinkimus ir balsavimo internetu klausimus, vyko diskusija „Ar migruojanti Lietuva taps sugrįžtančia Lietuva?“, dėl pasirengimo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginiams, tautinio tapatumo išsaugojimo, lituanistinio švietimo Lietuvoje ir užsienyje, glaudesnio užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimo ir kitų klausimų. Posėdžiuose dalyvavo Vyriausybės, ministerijų ir kitų institucijų, įstaigų atstovai, mokslininkai ir ekspertai, taip pat jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Apibendrindama sesijos darbą, Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija pristatė priimtas rezoliucijas.

Rezoliucijoje dėl migracijos procesų valdymo ir grįžti gyventi į Lietuvą sąlygų sudarymo pasaulio lietuviai kviečia Vyriausybę kuo plačiau bendradarbiauti su užsienio lietuvių bendruomenėmis ir įtraukti jas į bendrus mokslo, verslo, kultūros ir kt. projektus bei iniciatyvas, skatinančias sugrįžti į Lietuvą ir emigracijos mažinimą. LR Seimas raginamas siekti plataus nacionalinio susitarimo dėl sąlygų grįžti į Lietuvą sudarymo.

Svarstant dvigubos pilietybės klausimą, pranešėjai ir diskusijos dalyviai neneigė dvigubos pilietybės įteisinimo būtinumo. Išsiskyrė tik nuomonės, kokiu būdu dviguba pilietybė turėtų būti įteisinta – referendumo keliu, keičiant Konstitucijos 12 straipsnį ar įteisinant šią galimybę Pilietybės įstatymo pakeitimu. Rezoliucijoje dėl pilietybės išsaugojimo prašoma Seimo imtis visų galimų teisinių priemonių kaip įmanoma greičiau įteisinti dvigubą pilietybę.

Rezoliucijoje dėl Pasaulio lietuvių vienybės dienos renginio komisija, pažymėdama, kad užsienio lietuvių bendruomenės 2018 m. liepos 1 d. Vilniuje ketina minėti Pasaulio lietuvių vienybės dieną, prašo šį renginį įtraukti į valstybės šimtmečio minėjimo renginių programą. Rezoliucijoje dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos tobulinimo prašoma Vyriausybės atnaujinti programos rengimo darbo grupę, į jos veiklą įtraukiant PLB atstovus ir ištaisant kitus trūkumus, kurių pašalinimas padėtų viso pasaulio lietuviams vieną iškiliausių Lietuvos valstybės švenčių sutikti darniai ir vieningai.

Rezoliucijoje dėl Kultūros tarybos gairių atkreipiamas dėmesys, kad užsienio lietuvių bendruomenės negali teigti paraiškų ir dalyvauti Lietuvos kultūros tarybos skelbiamuose konkursuose, todėl prašoma šią galimybę sudaryti. Rezoliucijoje dėl Lietuvos švietimo tarybos sudėties prašoma įtraukti PLB atstovą į jos sudėtį. Rezoliucijoje dėl sveikos gyvensenos idėjų sklaidos Lietuvos valdžios institucijos raginamos naudoti sveikos gyvensenos idėjų sklaidą, populiarinant Lietuvos vardą ir vienijant viso pasaulio lietuvius.

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos spaudos konferencija >>>

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis savo pranešime panaudojo šviesaus atminimo profesoriaus Leonido Donskio išsakytas mintis apie išvažiuojančius ir grįžtančius Lietuvos žmones: „Būtinai reikia laikinai išvažiuoti iš Lietuvos – ypač studentams ir kūrybos žmonėms. Reikia keliauti ir nors truputį pagyventi kitose šalyse, kad nebūtum piktas, pagiežingas ir prietarų kupinas provincialas. Bet po to reikia būtinai grįžti į savo šalį – anksčiau ar vėliau.

Grįžęs ne tik grąžini simbolinę skolą savo šaliai, kuri tave išugdė ir tiesiog pavertė žmogumi, bet ir padedi jai susivokti kintančiame pasaulyje. Ar gali būti kas nors kilniau už darbą tam, kad po tavęs tavo šalis būtų nors truputį geresnė ir gražesnė?“

LGUVO „Sugrįžus“ nariai LRS ir PLB komisijos posėdžiuose

LRS ir PLB komisija

 

Seimo kanceliarijos (aut. O. Posaškova) nuotrauka

„Gyva mūsų Žemė“ atgarsiai

Džiugu, kad sugrįžėlių organizuoti renginiai pasiekia plačią auditoriją. Ačiū Edmundui Atkočiūnui, Gitanai Merkelienei ir Klaudijai Merkelis už sėkmingai suruoštą koncertą „Gyva mūsų Žemė“, vykusį balandžio 2 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje.  Apie jį jau rašė Lietuvos Rytas. Taip pat patalpiname kelias koncerto nuotraukas.  Dėkui visiems dalyvavusiems!

Skaityti toliau

LGUVO kviečia į susitikimą su Žygimantu Pavilioniu

Kovo 23 d. (ketvirtadienį) 19.00 val. LGUVO „Sugrįžus“ kviečia visus lietuvius, gyvenusius užsienyje, ir jų draugus atvykti į gražia tradicija tapusį kartą per mėnesį vykstantį susitikimą su įdomiomis diskusijomis, pokalbiais ir pažintimis. Šio mėnesio svečias – Lietuvos Respublikos Seimo narys Žygimantas Pavilionis, su kuriuo vakarą praleisime restorane „Grey“ (Pilies g. 2, Vilnius).

Diplomatas, buvęs Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV, sutiko pasidalinti savo profesine ir asmenine patirtimi, papasakoti apie savo patirtį LR Seime, diplomatinėje tarnyboje, atsakyti į Jus dominančius klausimus. Bus puiki proga padiskutuoti aktualiais Lietuvos ir užsienio politikos klausimais, aptarti Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių aktualijas, emigraciją bei galimybes sugrįžti ir gyventi Lietuvoje.

LGUVO kviečia praleisti gražų pavasario vakarą kartu – pabendrausime, atsigaivinsime gaiviais gėrimais bei užkandžiais ir tiesiog maloniai praleisime laiką puikioje kompanijoje jaukioje aplinkoje.

Dėl papildomos informacijos skambinkite Tadui tel. +370 640 23757

Susitikimo vieta – restoranas „GREY“ (Pilies g. 2, Vilnius) http://restoranasgrey.lt                             Laikas – kovo 23 d. (ketvirtadienį) 19.00 val.

Iki susitikimo!

LGUVO „Sugrįžus“ valdyba

LGUVO sveikina su Nepriklausomybės Diena

Brangūs LGUVO “Sugrįžus” bičiuliai

Visus sveikinu su Vasario 16! Linkiu visada saugoti Laisvę, ją branginti, dalintis laisvės patirtmi su kitais.

Mūsų laisvės patirtis Lietuvoje yra unikali. Tai laisvė netik nuo pavergėjų. Tai laisvė nuo to, kas žmogų daro ydingai priklausomu – tai visa neigiamų moralinių ydų skalė. Ar ne į tokią  vergovę šiandien vis labiau įtraukiami asmenys, ir būtent tie, kurie neturi ir jiems nėra perduota pilnos Laisvės sąvokos samprata.

Esame dėkingi tiems, kurie iškovojo laisvę Lietuvai. Didžiuojamės ir mes, nes kai kuriems teko būti ir dalyvauti tos kovos įvykiuose. Dėkingi esame ir tiems, kurie  mus mokė, būnant pavergtiems, išgyvenant nepriteklių, būti viltingiems, atleisti, dalintis, labiau už viską vertinti žmogiškumą, tikėti rytojumi, tikėti, kad žmogus ir kitoje pusėje barikados yra potencialus laisvės ir meilės kūrinys.

Šią unikalią Lietuvos laisvės patirtį ir linkiu mylėti bei perduoti kartų kartoms.

LGUVO „Sugrįžus” prezidentas

Edmundas Atkočiūnas

LGUVO sveikinimas-1 .

Ačiū už Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atsakymą į sveikinimą:
„Minėdami iškilią šventę ir šiandien uždekime vieni kitus tikėjimu, kad sunkiu ir atkakliu darbu, tikėjimu valstybės ateitimi, išsaugosime laisvę ir sukursime gerovę, apie kurią svajojame! Gražios Jums Valstybės atkūrimo dienos šventės!

PLB vicepirmininkas
LB pirmininkas
Rolandas Žalnierius“

Visuotinis susirinkimas – sausio 28 TAG patalpose

Maloniai kviečiame visus dalyvauti Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninės organizacijos „Sugrįžus“ (LGUVO) Visuotiniame susirinkime, kuris vyks 2017 m. sausio 28 d., šeštadienį, nuo 17:00 val.

Susirinkimas vyks TAG įmonės patalpose (adresas – Tujų g. 29, LT-05119, Vilnius), kur jau vyko keli ankstesni organizacijos susirinkimai. Nuorodas galite rasti žemėlapyje

http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#q=tuju%2029,%20vilnius arba TAG svetainėje http://www.tag.lt/nt-administravimas-nuoma/

VISUOTINIO SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

• nuo 17 val – Oficialioji dalis (narių registracija, Prezidento ir valdybos ataskaitos, Kandidatų kėlimas ir rinkimų organizavimas, organizacijos 10-metų sukakties paminėjimas, viešoji komunikacija, ateities planai ir kiti klausimai)

• Diskusijos

• vėliau – Neformalus bendravimas. Galima atsinešti savo vaišes.

Paskutinis lapkričio ketvirtadienis – Tautų Draugystės Popietė

Tautu draugystes popiete

Lapkričio 24 d. (ketvirtadienį) sugrįžėliai prisijungia prie Gitanos M., Žilvino Radavičiaus ir kitų iniciatorių organizuojamos Tautų Draugystės Popietės. Renginys vyks Šv. Ignoto g. 6, Vilniuje, pradžia 13:30. Ką nors atsinešti neprivaloma, bet mūsų išradingumui ribų nėra: galima pvz. saldainį, kepinį ir pan. Dalyvauti ketina ir Edmundas A.

paskutinis ketvirtadienis – Užupio Sardinijoje

Paskutinį spalio ketvirtadienį spalio 27 d. susitinkame skaptuoti moliūgų! Švenčiame Helloween ar ne, bet fantazijai galime leisti pasireikšti. 😉
Atsinešti: moliūgą ir skaptavimo priemones bei lengvų užkandžių. Kavos, arbatos, sulos, vyno ar alaus bus galima įsigyti Užupio Sardinijoje, kuri yra priešais Užupio angelą, Malūnų g. 2, Vilnius. Kviečiame atsivesti: vaikus, kitus šeimos narius, draugus ir/ar kaimynus 😉 Kaip skaptuoti moliūgus, galite pažiūrėti čia .  Daugiau detalių galite sužinoti pas Deimantę.