LGAVO „Sugrįžus“ prezidentu perrinktas D. Matulis

Be D. Matulio prezidentu tapti pretendavo dar trys naujosios valdybos nariai. Nors balsavimas buvo slaptas, tačiau prieš tai vykusi diskusija leido suprasti, kad pagrindiniai pretendentai visgi buvo išrinktasis prezidentas bei iki tol organizacijos ryšių su visuomene atstovės pareigas ėjusi G. Šipailaitė. Net ir pats D. Matulis pabrėžė itin didelį jos indėlį į LGAVO veiklą, populiarinimą ir pan. Buvo teigiama, kad dažnai G. Šipalaitė netgi būdavo pagrindinis visų sumanymų variklis. Tačiau oponuojantieji tikino, kad pagrindinės prezidento funkcijos yra reprezentacinės, o D. Matulis gerai visuomenėje žinomas žmogus, todėl puikiai atstovauja organizaciją tiek visuomeniniame, tiek politiniame gyvenime.

D. Matulis sakė, kad organizacijoje ryškių pokyčių neturėtų būti. Tiesa, jis yra šalininkas idėjos, kad LGAVO taptų ne tik iš JAV grįžusių lietuvių organizacija, bet po savo sparnu glaustų visus iš užsienio, iš skirtingų šalių grįžtančius tautiečius. Per tuos pusantrų metų, kai organizacija gyvuoja susidarė tarsi dvi srovės, viena pasisako už jau minėtą plėtrą, kiti nariai mano, kad artimiausiu metu, o galbūt ir niekada nereikėtų keisti pradinio sumanymo, kad „Sugrįžus“ jungtų tik Amerikoje gyvenusius tautiečius.

Po rinkimų D. Matulis www.lietuviams.com sakė, kad numanė, jog vėl bus išrinktas prezidentu. Tiesa, jis būtų buvęs nieko prieš į organizacijos veiklą pažiūrėti ir iš šono, tačiau prisipažino, kad per praėjusią kadenciją įgyta patirtis pravers ir toliau einant šias pareigas, o ir pradėtus darbus norisi užbaigti.