Prezidento kreipimasis

Brangūs LGUVO „Sugrįžus“ nariai,

Sveikinu visus, linkiu gražios bei prasmingos gyvenimo veiklos. Šių metų vasario 8 d. vykusiame visuotiniame susirinkime išrinkome naują valdybą. Dėkoju tiems, kurie dirbo senoje valdyboje, sveikinu tuos, kurie liko naujoje jos sudėtyje, ir tuos, kurie prisijungė prie jos veiklos. Sveikinu naujus organizacijos narius: Viktor Topol, pasaulio čempioną, ir Rimą Bražėnienę, šiuo metu su vyru vadovaujančią Lietuvos įmonei CERAGEM. Dėkoju už pasitikėjimą perrenkant mane organizacijos prezidentu.

Praėjusiais metais, šalia savo tiesioginių darbų, LGUVO nariai dalyvavo bei patys organizavo ne vieną gražų renginį ir susitikimą. Darniai dalyvavome talkoje „Darom“ (iniciatorius Daumantas Matulis), Europos parke dalyvavome pasirašant sutartį dėl sklypo dovanojimo Pasaulio Lietuvių Vienybės Karūnos projekto įgyvendinimui. Ši mintis buvo pasiūlyta LGUVO. Nuotaikingai praėjo JAV Nepriklausomybės dienos šventė Verkių parke. LGUVO „Sugrįžus“ vardu Pirčiupyje buvo pasodintas medelis. Prasmingi kultūriniai vakarai įvyko Venclovų namuose-muziejuje, kur susitikome su Tomu Venclova. Ten ir JAV ambasadoje buvo surengti mano bei Rimo Užgirio poezijos vakarai. Įdomus vakaras vyko Vilniaus Žydų bibliotekoje, į kurį pakvietė ten besidarbuojantis mūsų organizacijos narys Žilvinas Bieliauskas. Svajūno Asadausko rūpesčiu kone kiekvieno mėnesio ketvirtadienį vyko LGUVO susitikimai. Šiltai praėjo vakaronė „Franki“ vyninėje su horoskopų žinove Palmyra Kelertiene ir gydytoja Rūta Samuoliene.

LGUVO dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės suvažiavimo posėdžiuose, kurie vyko Vilniuje ir Kaune. Pasveikinome naujai išrinktą PLB valdybos pirmininkę Danguolę Navickienę. PLB atstovybėje Lietuvos Respublikos Seime susitikome pokalbiui su PLB atstove Lietuvoje Vida Bandis, aptarėme tolimesnes savo veiklos kryptis. LGUVO taip pat parėmė neįgaliųjų fondą „Algojimas“, vaikų namus „Gilė“ ir organizaciją „Visos Lietuvos vaikai“.

Tikiu, jog ir šiais metais mums pavyks energingai bei kūrybingai tęsti savo veiklą kuriant gražią nuotaiką Lietuvoje bei palaikant ryšius su lietuvių bendruomenėmis užsienyje.

Dėkoju visiems mūsų organizacijos aktyviems nariams!

 

Pagarbiai,

LGUVO „Sugrįžus“ prezidentas

Edmundas Atkočiūnas