LGAVO „Sugrįžus“ ir LGITIC apjungti savas jėgas paskatino panašūs tikslai

Nuo to laiko keičiamasi informacija, lankomės vieni kitų renginiuose susitikimuose, organizuojame bendrus.

Paminėtini Paminėtini: susitikimas su LR Seimo nariais L. Mogeniene, R. Garbaravičium ir J. Čekuoliu (2007.05.10), Vyčio Nivinsko ir Rimvydo Pauliko Jazz muzikos vakaras „Lietuviškoje vasaroje“, (2007.07.14), Prasmė būti ir būtinybė išlikti – LGAVO „Sugrįžus“ gimtadienis Antalakajoje, (2008.02.02), Vijos Tarabildienės akvarelės darbų atidarymas (2008.02.28), vieša diskusija dėl archeologės Marijos Gimbutienės palikimo įprasminimo Lietuvoje (2008.04.08), muzikos ir poezijos vakaras „Sugrįžę eilės ir garsai“ (2008.04.18). 2008 metų balandžio 29 d. LGAVO „Sugrįžus“ nariai Informacijos centre susitiks su JAV Ambasadoriumi Lietuvoje J. Cloud.

Balandžio 19 d. LGAVO „Sugrįžus“ valdyba svarstė reorganizavimosi klausimą taip, kad organizacijoje galėtų dalyvauti ir iš kitų šalių grįžę tautiečiai. Buvo svarstyta narių plėtra geografiniu aspektu.

Susitikime nuspręsta būti atviriems į Lietuvą sugrįžtantiems iš viso pasaulio lietuviams. Dėl ne iš JAV sugrįžusiųjų klausimų konsultuotis su LGITIC. Kaip tarpininkus su LGITIC skirti Giedrę Šipailaitę ir Edmundą Atkočiūną. Informuoti apie šį sprendimą norinčių integruotis į organizacijos veiklą kitų šalių LB atstovus.

Būtų džiugu, jei ši informacija pasiektų visas bendruomenes ir ypatingai tuos jos narius (arba jau buvusius jos narius) kurie sprendžia grįžimo/negrįžimo į Lietuvą dilemas, idant rastųsi galimybė konsultuotis su LGITIC ir LGAVO „Sugrįžus“, bei tapti pastarosios nariais. Visiems besidomintiems rekomenduojame užsukti į šios visuomeninės, nepolitinės ir pelno nesiekiančios organizacijos tinklapį www.sugrizus.com ir kontaktuoti su jos nariais – Giedre Šipailaite bei Edmundu Atkočiūnu, LGITIC direktoriumi Žilvinu Beliausku.