Visuotinis susirinkimas – 2015 m. sausio 17 d.

Kviečiame visus dalyvauti Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninės organizacijos „Sugrįžus“ (LGUVO) Visuotiniame susirinkime, kuris vyks 2015 m. sausio 17 d., šeštadienį, nuo 17.00 val.

Susirinkimas vyks TAG įmonės patalpose (Tujų g. 29, Vilnius), kur jau vyko keli ankstesni organizacijos susirinkimai. Nuorodas galite rasti žemėlapyje >>>.

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:

  • Ataskaitos (Prezidento, Revizinės komisijos ir kt.);
  • Prezidento ir valdybos rinkimai;
  • Įstatų keitimas;
  • Naujo nario mokesčio nustatymas;
  • Diskusijos dėl mūsų organizacijos veiklos;
  • Neformalus bendravimas.

Visus raginame pasižymėti savo kalendoriuose 2015 m. sausio 17 d. ir atvykti į susirinkimą. Savo pasiūlymus susirinkimo darbotvarkei galite pateikti iki š. m. gruodžio 31 d. Indrei.

SVARBU – iki Visuotinio susirinkimo pradžios būtina patvirtinti galutinį LGUVO narių, turinčių teisę balsuoti Visuotiniame susirinkime ir būti renkamiems LGUVO Prezidentu ar valdybos nariu, sąrašą. Maloniai kviečiame visus, kurie šiais metais dar nesumokėjo 10 Lt nario mokesčio, įmoką sumokėti banko pavedimu, nurodant savo vardą ir pavardę: Gavėjas – Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninės organizacijos „Sugrįžus“ / Sąskaitos Nr. LT277044060006166581 / SEB bankas / Banko kodas 70440.

Kviečiame visus dalyvauti Visuotiniame susirinkime ir savo idėjomis aktyviai prisidėti prie mūsų organizacijos tobulinimo. Nesusimokėję nario mokesčio ar dar netapę LGUVO nariais taip pat yra kviečiami atvykti į Visuotinį susirinkimą. Tiesiog neturėsite teisės balsuoti.

Taip pat raginame visus aktyviai diskutuoti apie artėjančio Visuotinio susirinkimo reikalus Facebook LGUVO paskyroje.

Linksmų švenčių ir iki susitikimo!