Nepamirškime nario mokesčio!

LGUVO valdybos nariai prašo nepamiršti užpildyti Nario mokesčio formos ir atnešti 10 Lt plius auką organizacijai į rugsėjo 25 d. ir spalio 30 d. susitikimus!

Taip pat kviečiame įstoti į mūsų organizaciją – tam užtenka laisvos formos prašymo ir LGUVO nario rekomendacijos.