Visuotinio susirinkimo apibendrinimas

LGUVO „Sugrįžus“ Visuotinis susirinkimas įvyko 2018 m. vasario 3 d., kuriame dalyvavo 12 Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninės organizacijos (LGUVO) „Sugrįžus“ narių ir 3 kandidatai į LGUVO narius.

Visuotinis susirinkimas praėjo smagiai ir sklandžiai, susirinko daugiau nei pusė visų narių, todėl kvorumas buvo surinktas ir išspręsti visi pagrindiniai klausimai, numatyti darbotvarkėje. Nauji kandidatai buvo priimti į Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninę organizaciją „Sugrįžus“.

LGUVO „Sugrįžus“ Visuotinio susirinkimo protokolas >>>