Mes augame!

2009 m. sausio 31 d. mūsų organizacijos visuotinis susirinkimas nusprendė, jog turime neapsiriboti sugrįžėliais iš Amerikos. Todėl mes tampame Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomenine organizacija „Sugrįžus“. Kiti svarbiausi susirinkimo sprendimai yra nario mokesčio lengvatos ir tiesioginiai LGUVO prezidento rinkimai. Juo tapo Edmundas Atkočiūnas, žemiau skaitykite jo kreipimąsi. Taip pat buvo išrinkta nauja valdyba. Šiuo metu vyksta organizacijos pavadinimo ir įstatų pakeitimo registracija, ir, žinoma, labai atsinaujinusios valdybos stiprėjimas.

Kviečiame visus aktyviau prisijungti prie el. paštu atsiunčiamose žinutėse skelbiamų renginių! Taip pat nepamirškite, jog kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį visi pageidaujantys yra kviečiami susitikti iš anksto paskelbtoje vietoje Vilniuje.

LGUVO „Sugrįžus“ prezidento kreipimasis

Gerbiami Lietuviai – Išvykę, Sugrįžę, Dar Likę Svečiose Šalyse…

Noriu visus pasveikinti ir visiems palinkėti vienybės, savitarpio pagalbos, Tėvynės meilės… Man su šeima teko 12 metų gyventi JAV. Ten gimė trys mūsų dukros. Esame dėkingi tam kraštui už tolerancijos, demokratijos, nenumaldomo tikslo siekimo pamokas. Už mano gyvenimo draugės Gerimantos biznio administravimo magistro studijas bei pasiektą laipsnį. Daug mūsų draugų amerikiečių yra dėkingi mums už pasidalintą patirtį iš sovietinės okupacijos laikotarpio, už mūsų jiems perteiktas laisvės siekimo, kantrybės pamokas, už darbštumą ir nuoširdumą. Grįžome, nes savo širdyje visada buvome su savo Tėvynės žmonėmis, kultūra, sielos gyliu. Parvykome, nes norėjome tą tautos dailų rūbą perleisti ir savo vaikams. Aš ir mano šeima esame dėkingi tiems, kurie jau buvo susibūrę į LGAVO (Lietuvių gyvenusių Amerikoje, visuomeninė organizacija). Mindaugas Kazlauskas, padedant draugams, sukūrė oazę, kad grįžę galėtų susitikti, pasidalinti patirtimi, kartu pasidžiaugti Lietuva: kitokia nei prieš išvykstant. Nepaprastai smagu buvo sutikti tą, kuris po tam tikro laiko apsisprendė tęsti gyvenimą Tėvynėje, jai dovanoti įgytą svetur patirtį, išsilavinimą, viziją… Iki dabar smagu bendrauti su dvi kadencijas buvusiu LGAVO Prezidentu Daumantu Matuliu, su valdybos ir visais organizacijos nariais, kurių nuolat gausėja. Šiuo metu jungiasi bei savo emigracijos patirtimi dalinasi jau ne tik gyvenę Amerikoje, bet ir Anglijoje, Airijoje, Kanadoje, Švedijoje. Taip pat Lietuvos pilietybės neturintys, bet kilę iš Lietuvos, ją gerbiantys.

Manau, kad LGAVO pasikeitimas į LGUVO (Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninė organizacija) jau tvirtai subrendo daugelio mąstyme. LGUVO atspindės visų išvykusių gyvenimus, problemas, klausymus, pasiūlymus… Kūrybingas bei dalykiškas bendradarbiavimas su LGITIC – Lietuvių grįžimo į tėvynę informaciniu centru, kurio direktorius Žilvinas Bieliauskas, ne tik tęsis bei stiprės, bet ir įgaus vis daugiau bendrų sąlyčio taškų, padedant tiems, kurie grįžo su daug klausimų, abejonių, netikrumo, pozityvių užmojų. Žvelgiant į dar nedidelę mūsų organizacijos patirtį, visada miela prisiminti susitikimus, talkas, įvairius projektus, šventes, organizuotus renginius. Ir tikrai gera išgirsti gerus žodžius iš tų, kurie mus sutiko, džiaugiasi mūsų iniciatyvomis, mūsų indėliu į Tėvynės gyvenimą nauja patirtimi, energija, atsakomingumu. Ne vieną iš mūsų kalbino televizijos laidų kūrėjai, kitų žiniasklaidos priemonių atstovai, įvairiapusiai besigilinantys į šiandieninį emigracijos fenomeną.

Visada miela sulaukti naujų mūsų organizacijos narių. Smagu, jei atsiranda galimybė bent kuom padėti. Mes neatsisveikiname su LGAVO prezidentu, valdybos nariais, bet visi pereiname į kitą etapą – LGUVO. Visi esame lygūs, svarbūs, brangūs nes mums teko patirtį daug. Ir ta patirtis yra mūsų turtas. LGUVO organizacinė sistema – prezidentas, valdyba reikalinga tam, kad oficialiai reprezentuotume savo organizaciją, likusius gyventi kitose šalyse, besiruošiančius išvykti. Lietuvos valstybė, visuotinai išgyvenanti politinį, ekonominį, kultūrinį nestabilumą, oficialiai kreipiasi į mus, kaip į organizaciją, kuri gali padėti atsakyti į iškilusius konkrečius klausimus, gyvybiškai svarbius visiems Lietuvos žmonėms. Mes nesame politinė organizacija. Mūsų tikslas visus palaikyti lietuviškoje dvasioje, sustiprinti bendravimo ryšius, abipusiai ruošti savitarpio pagalbos bei supratimo barus. Tam tikros moralinės, informacinės, gal materialios pagalbos bus reikalingi ne tik grįžtantys, bet ir vis dar ten išvykstantys. Kviečiu visus nuoširdžiai bendrauti, siūlyti konstruktyvias mintis bei pasiūlymus, tiesti vienas kitam pagalbos ranką, o visi kartu mes tiesime rankas Lietuvos ateities statymui. Linkiu sveiko džiaugsmo, tvirtos vilties, gerų planų naujai valdybai, geranoriško atvirumo visiems grįžtantiems, puikaus asmeninio bei socialinio gyvenimo visiems žmonėms.

Dėkoju už pasitikėjimą. Pagarbiai,

LGUVO „Sugrįžus“ prezidentas Edmundas Atkočiūnas

Vilnius, 2009 m. vasario 5 d.