Seime užsienio lietuviai kėlė klausimą, ar migruojanti Lietuva taps sugrįžtančia Lietuva

Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninės organizacijos „Sugrįžus“ (LGUVO) nariai balandžio 24–28 d. dalyvavo Lietuvos Parlamente vykusiuose Lietuvos Respublikos Seimo (LRS) ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) komisijos posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomi aktualūs ir esminiai užsienyje ir Lietuvoje gyvenantiems lietuviams klausimai.

„LGUVO vienija lietuvius, kurie yra gyvenę užsienyje ir jau sugrįžę į Lietuvą, o taip pat ir šiuo metu kitose pasaulio šalyse gyvenančius tautiečius. Todėl LRS ir PLB komisijos keliami klausimai visuomet mums yra svarbūs, liečia mūsų organizacijos keliamus tikslus ir uždavinius, – sakė Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninės organizacijos „Sugrįžus“ prezidentas Edmundas Atkočiūnas, dalyvavęs posėdžiuose. – Džiaugiamės, kad komisija ieškojo tai, kas visus lietuvius, nepriklausomai, kur jie gyventų, galėtų suvienyti, o ne išskirti. Ir, žinoma, buvo svarbu išgirsti jos siūlymus ir priimtas rezoliucijas dėl visai Lietuvai svarbių klausimų.“

Posėdžiuose komisija svarstė pilietybės išsaugojimo, pilietinio aktyvumo per rinkimus ir balsavimo internetu klausimus, vyko diskusija „Ar migruojanti Lietuva taps sugrįžtančia Lietuva?“, dėl pasirengimo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginiams, tautinio tapatumo išsaugojimo, lituanistinio švietimo Lietuvoje ir užsienyje, glaudesnio užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimo ir kitų klausimų. Posėdžiuose dalyvavo Vyriausybės, ministerijų ir kitų institucijų, įstaigų atstovai, mokslininkai ir ekspertai, taip pat jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Apibendrindama sesijos darbą, Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija pristatė priimtas rezoliucijas.

Rezoliucijoje dėl migracijos procesų valdymo ir grįžti gyventi į Lietuvą sąlygų sudarymo pasaulio lietuviai kviečia Vyriausybę kuo plačiau bendradarbiauti su užsienio lietuvių bendruomenėmis ir įtraukti jas į bendrus mokslo, verslo, kultūros ir kt. projektus bei iniciatyvas, skatinančias sugrįžti į Lietuvą ir emigracijos mažinimą. LR Seimas raginamas siekti plataus nacionalinio susitarimo dėl sąlygų grįžti į Lietuvą sudarymo.

Svarstant dvigubos pilietybės klausimą, pranešėjai ir diskusijos dalyviai neneigė dvigubos pilietybės įteisinimo būtinumo. Išsiskyrė tik nuomonės, kokiu būdu dviguba pilietybė turėtų būti įteisinta – referendumo keliu, keičiant Konstitucijos 12 straipsnį ar įteisinant šią galimybę Pilietybės įstatymo pakeitimu. Rezoliucijoje dėl pilietybės išsaugojimo prašoma Seimo imtis visų galimų teisinių priemonių kaip įmanoma greičiau įteisinti dvigubą pilietybę.

Rezoliucijoje dėl Pasaulio lietuvių vienybės dienos renginio komisija, pažymėdama, kad užsienio lietuvių bendruomenės 2018 m. liepos 1 d. Vilniuje ketina minėti Pasaulio lietuvių vienybės dieną, prašo šį renginį įtraukti į valstybės šimtmečio minėjimo renginių programą. Rezoliucijoje dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos tobulinimo prašoma Vyriausybės atnaujinti programos rengimo darbo grupę, į jos veiklą įtraukiant PLB atstovus ir ištaisant kitus trūkumus, kurių pašalinimas padėtų viso pasaulio lietuviams vieną iškiliausių Lietuvos valstybės švenčių sutikti darniai ir vieningai.

Rezoliucijoje dėl Kultūros tarybos gairių atkreipiamas dėmesys, kad užsienio lietuvių bendruomenės negali teigti paraiškų ir dalyvauti Lietuvos kultūros tarybos skelbiamuose konkursuose, todėl prašoma šią galimybę sudaryti. Rezoliucijoje dėl Lietuvos švietimo tarybos sudėties prašoma įtraukti PLB atstovą į jos sudėtį. Rezoliucijoje dėl sveikos gyvensenos idėjų sklaidos Lietuvos valdžios institucijos raginamos naudoti sveikos gyvensenos idėjų sklaidą, populiarinant Lietuvos vardą ir vienijant viso pasaulio lietuvius.

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos spaudos konferencija >>>

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis savo pranešime panaudojo šviesaus atminimo profesoriaus Leonido Donskio išsakytas mintis apie išvažiuojančius ir grįžtančius Lietuvos žmones: „Būtinai reikia laikinai išvažiuoti iš Lietuvos – ypač studentams ir kūrybos žmonėms. Reikia keliauti ir nors truputį pagyventi kitose šalyse, kad nebūtum piktas, pagiežingas ir prietarų kupinas provincialas. Bet po to reikia būtinai grįžti į savo šalį – anksčiau ar vėliau.

Grįžęs ne tik grąžini simbolinę skolą savo šaliai, kuri tave išugdė ir tiesiog pavertė žmogumi, bet ir padedi jai susivokti kintančiame pasaulyje. Ar gali būti kas nors kilniau už darbą tam, kad po tavęs tavo šalis būtų nors truputį geresnė ir gražesnė?“

LGUVO „Sugrįžus“ nariai LRS ir PLB komisijos posėdžiuose

LRS ir PLB komisija

Seimo kanceliarijos (aut. O. Posaškova) nuotrauka