2015 m. Visuotinio susirinkimo apibendrinimas

Baigėsi šeštadienį prasidėjęs Visuotinis susirinkimas. Dalyvavo virš 20 narių ir svečių, kvorumas buvo surinktas ir buvo išspręsti visi pagrindiniai klausimai, numatyti darbotvarkėje.

LGUVO Prezidentu vėl buvo išrinktas E. Atkočiūnas, o į Valdybą buvo išrinkti visi pernai joje dirbę sugrįžėliai: D. Cidzikaitė, I. Ivananuskienė, T. Kubilius, I. Makauskaitė, D. Matulis ir J. Urbonavičius.

Tarp aktualiausių sprendimų:

  • Visuotinio susirinkimo balsų dauguma (12 prieš 1) nustatytas naujas 5 Eur metinis narystės mokestis.
  • Įstatai kol kas nėra keičiami, tačiau liepos pradžioje kartu su JAV Nepriklausomybės dienos pikniku numatoma šaukti neeilinį Visuotinį susirinkimą dėl Įstatų keitimo.
  • Visuotinio susirinkimo metu į LGUVO priimti dar trys nariai.

Ir labai smagu, kad neformalioji Visuotinio susirinkimo dalis padovanojo daug malonių akimirkų visiems dalyvavusiems!