Susitikimas su JAV ambasadore Lietuvoje Anne Elizabeth Derse

Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninės organizacijos (LGUVO) „Sugrįžus“ nariai 2010 m. balandžio 7 d. susitiko su Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadore Lietuvoje Anne Elizabeth Derse. Susitikimas vyko JAV ambasados patalpose Vilniuje.

Organizacijos prezidentas Edmundas Atkočiūnas įteikė ambasadorei albumą, pristatantį Lietuvą, ir padėkojo už šiltą priėmimą. Susitikimo metu JAV ambasadorė buvo supažindinta su LGUVO „Sugrįžus“ veikla ir tikslais.

Ambasadorė domėjosi susitikime dalyvavusių LGUVO narių patirtimi gyvenant JAV ir kitose užsienio šalyse, o taip pat pasidalino savo asmenine patirtimi gyvenant ir dirbant Lietuvoje.

Susitikimo metu su JAV ambasadore buvo diskutuota apie bevizio režimo Lietuvos Respublikos piliečiams vykstantiems į JAV naudą, Au Pair programos ateitį, verslo kontaktų tarp JAV ir Lietuvos skatinimą. Ambasadorė pakvietė LGUVO „Sugrįžus” narius būti tarpininkais tarp JAV ambasados Vilniuje ir Lietuvos organizacijų ir pavienių asmenų, kurie ieško kontaktų JAV.

Susitikimo metu buvo išreikšta viltis, kad šis susitikimas bus glaudesnio bendradarbiavimo pradžia tarp JAV ambasados Lietuvoje ir LGUVO „Sugrįžus“.