Prezidentas su „Sugrįžus“ nariais aptarė išeivijos lietuvių integracijos problemas

Trečiadienis, gegužės 20 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus priėmė Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninės organizacijos (LGUVO) „Sugrįžus“ atstovus.

Susitikime buvo aptartos problemos, kurios iškyla iš užsienio į Lietuvą grįžtantiems lietuviams, kalbėta apie ryšių palaikymą su užsienyje gyvenančiais tautiečiais bei jų indėlį keičiantis įgyta patirtimi. Pokalbio metu taip pat aptarti LGUVO ateities plėtros planai.

Visuomeninės organizacijos atstovai padėkojo Prezidentui už ne kartą rodytą dėmesį išeivijos problemoms ir sakė tikį, jog ir ateityje užsienyje gyvenančių lietuvių klausimai užims svarbią vietą valstybės vadovų vykdomoje politikoje.

Organizacijos „Sugrįžus“ nariai akcentavo būtinybę plėtoti ryšius su valstybinėmis ir savivaldos institucijomis, taip pat užtikrinti ketinančių sugrįžti į Lietuvą sklandžią integraciją.

„Mūsų tikslas – dirbti taip, kad kiekvienas, išvykęs iš Lietuvos, norėtų grįžt atgal“, – sakė lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninės organizacijos atstovai.

„Branginu kiekvieną, kuris sugrįžta į namus ir sukauptą patirtį pritaiko savo šalies labui“, – sakė Prezidentas V. Adamkus.

LGUVO „Sugrįžus“ formaliai įsikūrė prieš dvejus metus – 2007 metais. Šiuo metu užsiregistravusių Lietuvoje organizacijos narių yra 200. Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninės organizacijos „Sugrįžus“ nariai kelia sau šiuos tikslus: užtikrinti keitimąsi informacija tarp pasaulio lietuvių, dalytis savo patirtimi su ketinančiais grįžti į Lietuvą lietuviais, rengti kultūrinius, visuomeninius ir savišvietos projektus, skatinti lietuvius grįžti į Lietuvą ir mažinti kliūtis jiems grįžti, ugdyti visuomenės verslumą perteikiant Vakarų šalyse įgytą patirtį, organizuoti paramos ir labdaros akcijas įvairioms mokykloms, vaikų namams, ugdyti patriotizmą ir tautiškumą, skatinti prisijungti naujus, aktyviai veikti nusiteikusius narius ir t. t.