Užuojauta Liepai ir Arui Gust

Nėra žodžių, kuriais galima būtų paguosti netekus brangiausio žmogaus – mamos. Mieli Liepa ir Arai, priimkite nuoširdžią užuojautą nuo visų LGAVO „Sugrįžus“ organizacijos narių. Mintimis mes su Jumis.

Velionei pačiai pageidavus Vaivos Vėbraitės-Gust palaikai bus pervežti į Lietuvą. Šv. Mišios už velionę bus laikomos Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje antradienį, gruodžio 16 dieną, 16 valandą.

LGAVO „Sugrįžus“ kviečia visus norinčius išreikšti užuojautą.