Ką Lietuva gali duoti išeivijai, o ši – Lietuvai?

Aktualiausias organizacijos atstovams klausimas buvo užduotas vienos Australijoje gimusios ir nuo 1992 metų Lietuvoje gyvenančios lietuvių kilmės moters: „O kam reikia jūsų pagalbos? Aš kuomet grįžinėjau, niekuomet čia negyvenus, man jokios pagalbos nereikėjo. Aš pati buvau pagalba sau.“

Teisinga pastaba. Nemažai panašių gauta ir kelionės per JAV lietuvių bendruomenes metu. Čia verta susimąstyti apie dvi skirtingas – grįžtančių ir sugrįžtančių grupes: tuos, kurie nori save išbandyti „naujoj erdvėj“ ir tuos, kurie nori grįžti į savą. Svarbiausias skirtumas tarp pirmųjų ir antrųjų – rizikos faktorius bei realūs poreikiai. Juk visi prisimenam kiek drąsos, gal net avantiūros reikėjo išvykstant į svetimą šalį. Panašus jausmas vykti į Lietuvą niekuomet joje negyvenus. Visai kas kita – žinant kaip joje buvo prieš išvykstant.

Čia ir yra atsakymas – sugrįžtantiems reikia realaus pavyzdžio, asmeninės panašaus į jį patirties. Būtent tai yra neįkainojamas LGAVO „Sugrįžus“ pranašumas.

Forumo metu sulaukta nemažai komplimentų. Jaukiai organizacijos veikla pasidžiaugė PLB prezidentė Regina Narušienė, nuskambėjo ne vienas atviras kvietimas bendradarbiauti iš kitų renginyje dalyvavusių organizacijų prelegentų.

Renginio metu paliestos aukštojo mokslo ir švietimo reformos, pristatyti sėkmingi verslo ir investicijų į Lietuvą pavyzdžiai.

Trumpai apie renginį

Nebe paslaptis šiandien, jog ekonomikos pažanga be investicijų į žmones neįmanoma. Lietuvos išeivija turi itin stiprius ryšius su gimtine ir gali vaidinti itin svarbią ir svarią rolę šalies gyvenime ateityje. Po visą pasaulį išsibarstę lietuviai yra dažnai neįvertinamas unikalus galimybių šaltinis, todėl šiuolaikinės globalizacijos laikais yra tiesiog būtina ne tik kalbėti, bet pradėti efektyviai bendradarbiauti.

Renginio tikslai:

 • lietuvių, gyvenančių Lietuvoje ir užsienyje, bendradarbiavimo galimybių paieškos;
 • užsienyje gyvenančių lietuvių ryšio su gyvenančiais Lietuvoje stiprinimas;
 • verslo ir investicijų skatinimas, akcentuojant turizmo ir kultūros nišų svarbą;
 • išeivijos pastangų sustiprinti kontaktus su Lietuva aptarimas.

Pranešėjai:

 • Regina Narušienė, PLB prezidentė;
 • Peter Tutlys, Kanados lietuvis, DnB Nord Bankas tarnautojas;
 • Laura Guozubaitė, Lietuvos ekonominės plėtros agentūros darbuotoja;
 • Ieva Butvydytė, TMO darbuotoja;
 • Ann Jennings, Lietuvoje gyvenanti Airijos pilietė;
 • Aage Myhre, Vilniaus tarptautinio klubo vadovas;
 • Giedrė Šipailaitė, LGAVO „Sugrįžus“ viceprezidentė;
 • Daumantas Matulis, LGAVO „Sugrįžus“ prezidentas;
 • Mindaugas Kazlauskas, LGAVO „Sugrįžus“ verslo ir investicijų vadovas.

Daugiau apie LEPA – www.lepa.lt