LGAVO „Sugrįžus“ kelionė į šalį, iš kurios grįžo

Apie reemigraciją šiandien kalbama tiek daug, kad tai pradeda panašėti į netikėtai atsiradusios mados virusą. Tikriausiai panašumų yra. Tačiau daug svarbesnė kita sugrįžimų pusė – būtent apie ją ir laikas prabilti. Mes, „sugrįžėliai“, turim asmeninę „kelio namo“ patirtį ir, nors kiekvieną mūsų parvedė skirtingi tikslai, šiandien mes visi išgyvenam tą pačią sugrįžimo prasmę – laikas susivienyti dėl vieno tikslo – Lietuvos.

Nėra paslaptis, kad dėmesio ir įsiklausymo vieni į kitus stokojame gyvendami ir Lietuvoje, ir užsienyje. Lietuvių tauta tarsi suskilus į „emigrantus“ ir „likusius“. Dėl skirtingo gyvenimo būdo tarp šių „grupių“ atsiradusi tarpusavio priešprieša dažnai pasireiškia bendrų tikslų nematymu, jų ignoravimu, nenoru ieškoti kompromisų, skirtingu tautinių vertybių supratimu, nutrūkusiu bendravimu ir bendradarbiavimu, abejingumu vienas kitam ir užsidarymu „savų problemų“ rate. Būdami beveik unikaliai gabūs išgyventi net ir atšiauriausiomis sąlygomis, mokame nepriekaištingai „pakovoti už save“. Ar nebūtume dar šaunesni, jei išmoktume pakovoti ir už kitus, o „svetimus rūpesčius“ paversti savais?

Dažnai pritrūkstam tiek nedaug – tik draugiško patarimo, padrąsinimo… Neturėdami pajautimo apie „realią situaciją“ Lietuvoje, nuolat girdėdami kontraversiškus atgarsius politikos emigracijos bei reemigracijos temomis, dar tik svarstydami grįžimo galimybę patiriame nesaugumo, pasimetimo jausmą, kuris dažnai perauga į atsargumą, abejonę, nepasiryžimą sprendimą priimti. Neretai minties atsisakome ir daugiau prie jos nebegrįžtame. Tikimybes, kad vėlesnės išeivių kartos palikuonys išlaikys ryšį su Lietuva, beveik nebelieka. O jei vis tiktai pasiryžtame be „pajautimo“… – susiduriame su netikėta realybe, išgyvename skausmingą adaptaciją nusiviliame, palūžtame ir dažnai vėl išvažiuojame…

LGAVO „Sugrįžus“ nariai nėra „Kolumbai“, atradę naująją žemę – tik žmonės, įžvelgę Lietuvos, o tuo pačiu ir mūsų visų galimybes. Ir grįžę. Šiandien mes matom didelę prasmę inicijuoti visų pasaulio lietuvių dialogą – DIALOGĄ dėl mūsų pačių ir dėl Lietuvos, pasisakom už partnerystę Lietuvos labui, pilietiškai brandžių, motyvuotų ir apsisprendusių asmenybių bendradarbiavimą, siekiant įgyvendinti patiems lietuviams patrauklios Lietuvos viziją. Mes skatinam reemigracijos procesus bei gero Lietuvos įvaizdžio užsienio lietuvių bendruomenėse ir užsienio šalyse kūrimą.

Jau keletą pastarųjų metų nuolatos girdime: „Pasilik Lietuvoje“, „Gyvenk ir dirbk Lietuvoje“, „Protų susigrąžinimo programa“, „Reintegracijos grandai“, jau nebekalbant apie nuolat garsiai svarstomą emigracijos problemą ir vyriausybės politiką jos atžvilgiu. Pats laikas nuo kalbų pereiti prie darbų. LGAVO „Sugrįžus“ tikslas – suvienyti kuo daugiau pilietiškai brandžių, iniciatyvių ir motyvuotų aktyviai dalyvauti organizacijos veikloje „sugrįžėlių“. Mes tikime, kad kartu galime sukurti mums patiems patrauklią Lietuvą. Patikėkite ir Jūs!

LGAVO „Sugrįžus“ organizacijos narius vienija meilė Lietuvai, tikėjimas jos ateitimi, noras prisidėti prie Lietuvos progreso skatinimo, suvienijant pilietiškai nusiteikusius viso pasaulio lietuvius. Grįžusiems LGAVO „Sugrįžus“ padeda integruotis į visuomenę, išgyventi adaptacijos procesus, remdamiesi sava patirtimi organizacijos nariai konsultuoja įvairiais, su sugrįžimu susijusiais klausimais. Organizacija rengia socialinius, kultūrinius, visuomeninius, savišvietos, labdaros ir paramos projektus, dalyvauja bendruose projektuose su kitomis visuomeninėmis, valstybinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos valstybinėmis institucijomis, skatina verslą bei investicijas į Lietuvą siekia ugdyti visuomenės verslumą ir tautiškumą pritaikant Vakaruose įgytą patirtį. Organizacijos veikla tiesiogiai susijusi su vietinio ir tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimu, NVO tinklų ir koalicijų su vyriausybinėmis organizacijomis kūrimu ir bendradarbiavimo pasauliniu mastu skatinimu.

LGAVO „SUGRĮŽ“ ORGANIZUOJA SUSITIKIMUS SU LIETUVIŲ BENDRUOMENĖMIS:

 • Liepos 12 d., 6.00 p.m. – Prince of Peace Lutheran Church, 2561 N. Victoria St. Roseville, MN 55113
 • Liepos 13 d., 6.00 p.m. – Two Rivers Bar & Grill, 10997 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439
 • Liepos 14 d., 7.00 p.m. – Lithuanian – American Citizens Club, restaurant „Gintaras“, 877 East 185 Street, Cleveland, OH 44119
 • Liepos 15 d., 7.30 p.m. – Lithuanian music hall, 2715 East Allegheny Ave., Philadelphia, PA 19134
 • Liepos 16 d., 7.00 p.m. – Latvian Lutheran Church of Washington, 400 Hurley Ave., Rockville, MD 20850
 • Liepos 17 d., 6.30 p.m. – Grace Episcopal Church, 573 Roanoke Ave., Riverhead, NY 11901
 • Liepos 18 d., 7.00 p.m. – 386 Hillside Place, South Orange, NJ 07079

PROGRAMA:

 • Diskusijose dalyvaus LGAVO „Sugrįžus“ prezidentas dr. Daumantas Matulis – buvęs JAV LB Filadelfijos apylinkės pirmininkas, Vilniaus Biotechnologijos instituto biotermodinamikos ir vaistų tyrimo laboratorijos vadovas bei LR Prezidento JE Valdo Adamkaus visuomeninis konsultantas emigracijos klausimais, Marie Curie reintegracijos, Teliasoneros projekto „Kryptis – namo“ stipendiantas (el. p. matulis@ibt.lt) ir LGAVO „Sugrįžus“ viceprezidentė bendradarbiavimo ir ryšių su visuomene koordinatorė Giedrė Ieva Šipailaitė – Biotechnologijos instituto ryšių su visuomene ir projektų vadovė (el. p. gruodžio_ieva@)’ahoo.com).
 • Lietuvių, Gyvenusių Amerikoje, Visuomeninės Organizacijos (LGAVO) „Sugrįžus“ veiklą, asmenines grįžimo, reintegracijos patirtis;
 • Emigracijos iš Lietuvos problemas ir privalumus;
 • Lietuvių išvykimo ir grįžimo į Tėvynę aktualijas, neapsiribojant vien „protų nutekėjimu“ ar „protų sugrąžinimu“;
 • Pastangas sukurti geras gyvenimo sąlygas Lietuvoje, bandant susigrąžinti išvykusius emigrantus;
 • Pilietiškumo ir tautinio tapatumo klausimus, tarptautinės patirties investicijas i Lietuvą, naujas iniciatyvas bendradarbiauti lietuvybės palaikymo tikslais.

Kontaktinis asmuo – Giedrė Ieva Šipailaitė, tel. +370 603 57776, +370 616 45677, el. p. gruodžio_ieva@yahoo.com, skype: gruodžio_ieva, www.sugrizus.lt