LGUVO prezidento E. Atkočiūno linkėjimas

Gerbiami LGUVO bičiuliai,

Seime vyko spaudos konferencija. LGUVO „Sugrįžus“ dalyvavo kaip minties iniciatorė. Tai šių metų mūsų pozityvios veiklos akcentas.

Susisiekiau su dauguma valdybos narių, gavau pritarimą ir paaukojame SOS vaikams 200 Lt kelionei į Vilnių. Teatro Arenos direktorius Valdas Petreikis jiems dovanojo 12 pakvietimų į „Lietuvos Balsas“ koncertą.

Visiems gražių švenčių, sėkmingo Euro 🙂 Taikių 2015 metų.

Su geriausiais linkėjimais,

LGUVO „Sugrįžus“ prezidentas