Prezidento sveikinimas ir LGUVO veiklos 2012 m. apžvalga

Brangūs LGUVO Sugrįžus bičiuliai,

Visiems linkiu gerų ir kūrybiškai produktyvių Metų! Dėkoju už įvertinimą bei pasitikėjimą. Sveikinu Valdybą bei naujus jos narius.

Šių metų sausio mėn. 19 d. įvykęs visuotinis LGUVO susirinkimas, Valdybos bei Prezidento rinkimai patikino mus visus, kad esame svarbūs vieni kitiems, savo gyvenimo patirtimis reikalingi Lietuvai, toms šalims, kuriuose gyvenome ar vis dar gyvename!

Šiais metais, kaip ir praėjusiais, rinksimės kartą į mėnesį. Kiekvieno susitikimo laikas bei vieta bus pranešama. Yra numatyta keletas renginių – tai talkos, vaikų namų lankymas, dalyvavimas Pasaulio Lietuvių Bendruomenių pirmininkų suvažiavime Kaune (liepos mėnesį), susitikimas su naująja JAV ambasadore Lietuvoje, su nauju LR Užsienio reikalų ministru.

Apie visa tai bus informuojama iš anksto.

Labai mielai lauksime pageidavimų, pasiūlymų, gražių iniciatyvų.

Visi labai džiaugiamės praėjusiais metais vykusiais susitikimais, kurių metu pasidalindavome savo gyvenimo patirtimi užsienyje, Lietuvoje.

Vyko daug gerų kūrybinių renginių. Vienas jų – tai LGUVO šokių grupės išvyka į Bostoną (>>>), Jau yra pageidavimų dar kartą susitikti su šioje šventėje dalyvavusiais šokėjais ir peržiūrėti fotografijas bei išgirsti įspūdžius.

Taip pat LGUVO atstovai dalyvavo Venclovų namuose vykusiame vakare, skirtame Simui Kudirkai. Peržiūrėjome Amerikoje sukurtą kino juostą, skirtą lietuviui bėgliui iš sovietinio režimo.

Dalyvavome Pasaulio Lietuvių Jaunimo suvažiavime, kuris vyko liepos mėn. Harmonizacijos parke (>>>).

Atstovavau LGUVO URM vykusioje diskusijoje apie išeiviją bei jos problemas, LRT laidoje „Tautos aikštė“.

Visiems siunčiu šiltus sveikinimus, linkiu kilnių darbų, gražių svajonių, daug visokeriopos laimės.

Pagarbiai, su dėkojimu kiekvienam asmeniškai,

LGUVO Sugrįžus Prezidentas Edmundas Atkočiūnas

2013 m. sausio mėn. 19 d.