Netektis Lietuvos žmonėms

Mirus pirmajam atkurtos Lietuvos Prezidentui Algirdui Brazauskui, dalinamės liūdesiu su visais sugrįžėliais. Turintys pasiūlymų, kaip išreikšti pagarbą a. a. Brazauskui, praneškite LGUVO valdybai iki antradienio, gegužės 29 d. pietų. Galbūt galėsime organizuotai parodyti savo pagarbą šios istorinės asmenybės nuopelnams.