TMID suteikė finansinę paramą LGAVO „Sugrįžus“ internetinio tinklapio vystymo darbams

Pagal 2008 metų balandžio mėnesio 11 dieną pasirašytą paramos sutartį Nr. 275-UL Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas suteikė užsienio lietuvių bendruomenių rėmimo programoje dalyvavusiai LGAVO „Sugrįžus“ 1000 Lt. finansinę paramą.

Šiuo metu jau baigiami svetainės renovavimo darbai, kurių svarbiausi buvo: informacijos pateikimo restruktūrizavimas, forumo diegimas, įdarbinimo – įsidarbinimo skilties bei elektroninio pašto su bendru domenu įvedimas.