Kviečia į diskusiją apie emigraciją

Klubas „Tapatybės labirintai“ kviečia į diskusiją „Ar emigrantai išlaikys lietuvišką tapatybę?“.

Pranešėjai:

  • Irena Šutinienė, sociologė, „Lietuvių emigrantų tautinė tapatybė autobiografiniuose pasakojimuose:
  • Vytis Čiubrinskas (VDU Socialinės antropologijos centro vadovas), „Išvietintas“ lietuviškumas: transnacionalinio identiteto kontūrai“
  • Doc. Jolanta Kuznecoviene (VDU Sociologijos katedra), „Imigrantų „išvietinimo“ strategijos: Airija, Anglija, Ispanija ir Norvegija“
  • Moderatorius – Virginijus Savukynas

Paskaita įvyks 2008 gruodžio 4 dieną 18.00 val. Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centre, Gedimino pr. 64. Įėjimas laisvas.

Kas yra lietuviai ir kokie gali būti? Išliksime ar nutautėsime? Kokia ateitis laukia Lietuvos tautos? Tai pagrindiniai klausimai, kurie bus pateikiami LTV2 laidoje „Tapatybės labirintai“.

Tačiau jos kūrėjai mano, kad ši problema yra labai svarbi, todėl organizuoja klubą „Tapatybės labirintai“, į kurį kviečiami akademikai, politikai, žurnalistai – diskutuoti, pristatyti savo idėjų ir minčių apie lietuvišką tapatybę.

Planuojama, kad Klubo diskusijos vyks vieną kartą per mėnesį.

Organizatoriai:

  • LRT
  • Kultūros, filosofijos ir meno institutas
  • Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Telefonai pasiteirauti:

  • Virginijus Savukynas – 8 682 35573
  • Žilvinas Beliauskas – 8 687 76625