LGUVO – už Lietuvos pilietybę visiems lietuviams

Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninė organizacija „Sugrįžus“ (LGUVO) kviečia visus, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenančius tautiečius, nepamiršti pilietinės pareigos ir aktyviai dalyvauti š. m. gegužės 12 d. vyksiančiame referendume, balsuodami ir pasisakydami už Lietuvos pilietybės išsaugojimą.

LGUVO „Sugrįžus“ pritaria prezidento Valdo Adamkaus išsakytiems žodžiams ir pozicijai: „Kad ir kur būtų, kad ir kur gyventų, kad ir kaip toli nuo Tėvynės atsidurtų, absoliuti dauguma mūsų tautiečių puoselėja ryšį su savo Tėvyne, jos papročiais, kultūra ir tradicijomis, išsaugo jiems tokį svarbų ir brangų ryšį su Lietuva. Šiems mūsų tautiečiams Lietuvos pilietybė – ne vien teisinis ryšys, bet ir labai svarbi moralinė nuostata“.

V. Adamkus kartu su kitais žymiais Lietuvos visuomenės veikėjais, kultūros ir meno atstovais, dvasininkais, akademikais, sportininkais pasirašė kreipimąsi, kad piliečiams, įgijusiems euroatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios šalies pilietybę, būtų galima išsaugoti ir Lietuvos Respublikos pilietybę.

„Mūsų šaliai, mažai mūsų Tautai nepaprastai svarbus kiekvienas žmogus. Nesiskirstykime į išeivius ar ateivius. Esame viena tauta, turime vienintelę Motiną – Tėvynę Lietuvą. Švęsdami atkurtos valstybės Šimtmetį susitelkime ir laimėkime Referendumą. Pasakykime sau ir visam pasauliui: mūsų yra daugiau nei trys milijonai. Mes vieningi ir stiprūs. Mes esame Lietuva“, – rašoma kreipimesi, kuriam LGUVO „Sugrįžus“ pritaria ir ragina aktyviai dalyvauti gegužės 12 d. vyksiančiame referendume.

LGUVO nuo jos įkūrimo 2007 m. visuomet pasisakė už galimybę lietuviams, gyvenantiems kitose valstybėse, išsaugoti Lietuvos pilietybę. Tai visiems mums teks patvirtinti š. m. vyksiančiame referendume.

Skatiname Lietuvos progresą, siekdami suvienyti viso pasaulio lietuvius, kad ir kur jie gyventų. Mes mylime Lietuvą ir tikime jos ateitimi!