Atviras visuomenei LRS ir PLB komisijos posėdis

Tiesioginę posėdžių transliaciją bus galima stebėti internetu, LR Seimo puslapyje www.lrs.lt rubrikoje ŠIANDIEN SEIME.

Primename, kad Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija (toliau – Komisija) buvo sudaryta 2007 m. birželio 5 d. Seimo nutarimu Nr. X-1167 (Žin., 2007, Nr. 65-2502) „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos sudarymo“. Komisiją sudaro:

  • Seimo nariai – po vieną nuo kiekvienos Seimo frakcijos;
  • penki JAV lietuvių bendruomenės tarybos išrinkti atstovai;
  • penki Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos išrinkti atstovai iš kitų užsienio lietuvių bendruomenių.
  • Komisijai pirmininkauja Seimo narė Laima Mogenienė ir JAV lietuvių bendruomenės bei Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovų išrinkta Dalia Puškorienė.

Komisijos paskirtis – skatinti Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir parama, keistis mokslo, kultūros ir kita informacija, Seimui ir kitoms valstybės institucijoms teikti pasiūlymus, kurie padėtų stiprinti valstybingumą ir demokratinių tradicijų puoselėjimą.

Komisijos posėdžiai yra atviri visuomenei ir spaudos atstovams.