Šv. Mišios žymaus išeivijos veikėjo a. a. prof. Tomo Remeikio atminimui

Lapkričio 27 d., trečiadienį, 16.00 val. Šv. Kazimiero koplyčioje Vilniaus arkikatedroje bazilikoje vyks atsisveikinimas su šią vasarą amžinybėn iškeliavusiu garsiu išeivijos visuomenininku ir mokslininku, politologu prof. Tomu Remeikiu, kurio palaikai pargabenti iš JAV ir bus palaidoti gimtinėje – Skliausčiuose, Tauragės apskr. Šv. Mišias už velionį laikys Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Visi kviečiami pagerbti žymų JAV lietuvių veikėją.