LGUVO

LGUVO „Sugrįžus“ – Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninė organizacija

Vertybės – Mes mylime Lietuvą ir tikime jos ateitimi.

Misija – Skatinti Lietuvos progresą, suvienijant viso pasaulio lietuvius.

LGUVO tikslai:

Vienyti užsienyje gyvenusius ar gyvenančius lietuvius ir:

 • Informuoti užsienyje gyvenančius ar gyvenusius lietuvius apie organizaciją ir jos veiklą;
 • Kaupti ir keistis grįžimo patirtimi, kontaktais ir informacija apie grįžimo galimybes;
 • Dalyvauti projektuose migracijos ir grįžimo klausimais su kitomis organizacijomis, Lietuvos valstybinėmis institucijomis bei užsienio organizacijomis;
 • Perteikti Vakaruose įgytą patirtį verslo, mokslo, švietimo ir socialinės veikos srityse;
 • Prisidėti ir palaikyti paramos ir labdaros iniciatyvas.

Įgyvendinant įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius, LGUVO:

 • Rengia reguliarius susitikimus;
 • Rengia ir įgyvendina projektus;
 • Vykdo informacines, pilietines ir labdaros akcijas;
 • Dalyvauja visuomeninėje veikloje viena ar kartu su kitomis organizacijomis.

LGUVO tradicijos:

 • Susitikti kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį, galbūt išskyrus gruodį (šv. Kalėdos), sausį (Visuotinis susirinkimas) ir birželį (Joninės ir Nepriklausomybės Dienos piknikas Verkių parke);
 • Sausio arba vasario mėn. organizuoti Visuotinį susirinkimą;
 • Dalyvauti DAROM talkose, kurias LGUVO pradėjo 2007 m. (t. y. anksčiau, nei patys DAROM);
 • Kartu su Amerikos Prekybos Rūmais švęsti JAV Nepriklausomybės dieną;
 • Daugiau tradicijų pristatoma LGUVO internetinėje svetainėje www.sugrizus.lt ir socialiniame tinkle Facebook.