Su geriausiais linkėjimais Naujų metų proga!

Mieli „sugrįžėliai“, sudilo dar vienas metų mėnuliukas. Šviesiu keliu ateina išdidi Pradžia ir vedasi už rankos nedrąsų Rytojų. Tegul jis apdalina Jus visus įkvėpimu, naujais sumanymais ir siekiais. Išlikit dvasios milžinais; tebeišblėsta Jūsų optimizmas, o naujos viltys teįkvepia jau užmirštas svajas.

Laima ir Ramūnas Liutikai,

New Jersey, JAV