Struktūra

LGUVO veiklą koordinuoja Visuotinis narių susirinkimas, Valdyba ir Prezidentas.

LGUVO Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias LGUVO organas, kuris šaukiamas Valdybos sprendimu ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Plačiau >>>

LGUVO Valdyba yra kolegialus LGUVO valdymo organas, kurį sudaro 7 nariai su pirmininku priešakyje, išrenkami Visuotinio narių susirinkimo metu vieneriems metams. Plačiau >>>

LGUVO Prezidentas yra vienasmenis LGUVO valdymo organas, kurį renka Visuotinis narių susirinkimas. Plačiau >>>

LGUVO „Sugrįžus“, perkopusi į antrąjį dešimtmetį, vienija apie 260 žmonių, gyvenančių Lietuvoje ir užsienyje. Aktyvių ir mokančių nario mokestį yra mažiau. Nuolatinis nario mokestis nėra privalomas, todėl organizacijos narių skaičius nuolat kinta – vieniems tapus aktyvesniais, kiti pasyviau dalyvauja LGUVO veikloje ir susitikimuose.