LGUVO sveikina su Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Brangūs LGUVO „Sugrįžus” bičiuliai,

Visus sveikinu su Vasario 16! Linkiu visada saugoti Laisvę, ją branginti, dalintis laisvės patirtimi su kitais.

Mūsų laisvės patirtis Lietuvoje yra unikali. Tai laisvė netik nuo pavergėjų. Tai laisvė nuo to, kas žmogų daro ydingai priklausomu – tai visa neigiamų moralinių ydų skalė. Ar ne į tokią vergovę šiandien vis labiau įtraukiami asmenys, ir būtent tie, kurie neturi ir jiems nėra perduota pilnos Laisvės sąvokos samprata.

Esame dėkingi tiems, kurie iškovojo laisvę Lietuvai. Didžiuojamės ir mes, nes kai kuriems teko būti ir dalyvauti tos kovos įvykiuose. Dėkingi esame ir tiems, kurie mus mokė, būnant pavergtiems, išgyvenant nepriteklių, būti viltingiems, atleisti, dalintis, labiau už viską vertinti žmogiškumą, tikėti rytojumi, tikėti, kad žmogus ir kitoje pusėje barikados yra potencialus laisvės ir meilės kūrinys.

Šią unikalią Lietuvos laisvės patirtį ir linkiu mylėti bei perduoti kartų kartoms.

LGUVO „Sugrįžus” prezidentas Edmundas Atkočiūnas

PLB padėka:

Ačiū už Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atsakymą į sveikinimą:

„Minėdami iškilią šventę ir šiandien uždekime vieni kitus tikėjimu, kad sunkiu ir atkakliu darbu, tikėjimu valstybės ateitimi, išsaugosime laisvę ir sukursime gerovę, apie kurią svajojame! Gražios Jums Valstybės atkūrimo dienos šventės!“

PLB vicepirmininkas LB pirmininkas Rolandas Žalnierius