Vilniaus mero linkėjimai sugrįžėliams

Gerbiami LGUVO „Sugrįžus“ bičiuliai,

Mūsų organizacija – objektyviai, jungiančiai, kūrybingai besidarbuojanti visuomeninė organizacija. Esame tie, kurie palaiko visas ir visų geras iniciatyvas. Esame patriotiškai aktyvūs – nesvarbu kas buvo ar yra Lietuvos Respublikos Prezidentas, Vilniaus miesto meras.

Trečiadienį Vilniuje vyko naujo Vilniaus miesto mero Remigijaus Šimašiaus inauguracija. Pasveikinau jį mūsų LGUVO vardu. Jis palinkėjo mums ir toliau aktyviai dalyvauti tiek Vilniaus, tiek Tėvynės kūrybinio vystymo procese. Mielai lauks mūsų pas save savivaldybėje. Mielai išklausys siūlymus, pasidomės mūsų patirtimis.

Pagarbiai,

LGUVO „Sugrįžus“ prezidentas

Edmundas Atkočiūnas