Giedrė Šipailaitė ir Edmundas Atkočiūnas – „www.lietuviams.com 2008-ųjų žmogus“ nominantai

Pasirinkome kandidatus pagal, mūsų manymu, objektyvų kriterijų – visus, tapusius savaitės interviu herojais. Tarp jų – daugiausia lietuviai, bet buvo ir pora užsieniečių: amerikietis Jack Armstrong, internetu mokantis lietuvių kalbos, ir advokatas airis Sean O‘Reilly, padedantis mūsų tautiečiams bylinėtis su kompanija „Viasat“.

Kalbinome ir svetur gyvenančius tautiečius, ir Lietuvoje vienaip ar kitaip su išvykusiais ryšius palaikančius specialistus ar entuziastus. Interviu darėme su JAV, Argentinos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Vengrijos, Italijos, Kazachstano, Rusijos, Danijos, Airijos, Brazilijos, Belgijos, Kolumbijos, Ispanijos, Venesuelos, Kanados ir net Rytų Timoro lietuviais. Tikimės, kad rinktis yra iš ko.

Savaitės interviu seriją buvo nutraukę Seimo rinkimai. Tuomet pristatinėjome kandidatus, besibalotiruojančius Vilniaus Naujamiesčio apygardoje, kur suplaukia visų užsienio lietuvių balsai. Tačiau politikų rinkti 2008-ųjų metų žmogumi nesiūlome. Išskyrėme tik dvi – Ireną Degutienę, už kurią pasisakė daugiausia išeivių, bei Jurgą Vidugirienę, mat ji buvo pirmoji naujosios emigracijos atstovė, pabandžiusi patekti į Lietuvos Parlamentą.

Balsuoti galite iki sausio 31 dienos (imtinai) adresu: www.lietuviams.com.

Kurkime tradicijas kartu!