Visuotinio susirinkimo darbotvarkė

Primename, jog sausio 17 d., šeštadienį 17.00 val. prasidės Visuotinis LGUVO susirinkimas TAG patalpose.

Galutinė darbotvarkė:

  • Pasiruošimas (kvorumo nustatymas, pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio skyrimas)
  • Ataskaitos (Prezidento, Revizinės komisijos ir pan.)
  • Rinkimai
  • Įstatų keitimas
  • Naujo nario mokesčio nustatymas
  • Diskusijos dėl mūsų organizacijos veiklos
  • Neformalioji dalis (pirtis, vaišės, muzika, šokiai ir pan.)

Raginame dalyvauti ir neformalioje dalyje. Vaišės bus suneštinės. Tarp kitko, netoliese prekybos centras „Mada“. Susimokėję nario mokestį už 2014 m. bus atleidžiami nuo dalies mokesčių už pirtelę. T. y. nesusimokėję nario mokesčio už 2014 m. galės jį kompensuoti sumokėdami už pirtelę 🙂 Tačiau negalės balsuoti Visuotiniame susirinkime… Patikslintą balso teisę turinčių narių sąrašą skelbsime Facebook paskyroje LGUVO.

Džiugu, kad jau nemažai sugrįžėlių pasižymėjo, kad ketina dalyvauti susirinkime. Smagu bus su visais susimatyti!