Europos Komisija 2009-uosius skelbia Europos kūrybiškumo ir naujovių metais

Gruodžio 5 d. Europos Komisija specialioje spaudos konferencijoje Berlaymont pastate paskelbė 2009-uosius metus Europos kūrybiškumo ir naujovių metais. Konferencijoje dalyvavo už švietimą, kultūrą, mokymą ir jaunimą atsakingas Europos Komisijos narys Jánas Figelis ir trys metų ambasadoriai – vienas iš didžiausių kūrybinio mąstymo ir inovacijų srities autoritetų profesorius Edwardas de Bono, žiniasklaidos technologijų profesorius Fraunhoferio skaitmeninių žiniasklaidos technologijų instituto direktorius Karlheinzas Brandenburgas ir muzikantas, dėstytojas bei muzikos tyrinėtojas Jordi Savallas.

Konferencijos metu Vienos daržovių orkestro nariai pademonstravo savo išradingumą ruošdami muzikos instrumentus tą patį vakarą vykusiam koncertui. Orkestras groja tik iš daržovių pagamintais instrumentais – tai puikus kūrybiškumo pavyzdys. Šiuo koncertu bus oficialiai pažymėta 2008-ųjų Europos kultūrų dialogo metų pabaiga ir 2009-ųjų teminių metų pradžia.

Europos kūrybiškumo ir naujovių metais bus siekiama parodyti, kad gebėjimas veikti kūrybiškai ir siekti naujovių yra labai svarbus tiek asmens tobulėjimui, tiek socialiniam ir ekonominiam vystymuisi. Norėdama užtikrinti Europos ateitį pasaulinės konkurencijos sąlygomis, ES puoselėja visų žmonių galimybes būti kūrybiškiems ir siekti naujovių. ES sukurs sistemą, kuria siekiama geriau informuoti apie svarbius klausimus ir skatinti politines diskusijas apie Europos žmonių galimybes būti kūrybiškais ir kurti naujoves. Kaip ir ankstesniais Europos metais Europos, nacionalinio, regionų ir vietos lygmeniu vyks įvairios kampanijos, renginiai ir kitokios iniciatyvos.

„Kūrybiškumas ir gebėjimas kurti naujoves – dvi labai svarbios prigimtinės savybės, kuriomis sąmoningai arba nesąmoningai naudojamės įvairiomis aplinkybėmis ir įvairiose vietose. Norėčiau, kad šiais Europos metais Europos piliečiai geriau suprastų, jog puoselėjant talentus ir gebėjimą kurti naujoves, galima veiksmingai užtikrinti geresnę Europos ateitį ir pasinaudoti visomis ekonomikos ir socialinės srities galimybėmis“, – konferencijos metu kalbėjo Komisijos narys Jánas Figelis.

Oficialios metų pradžios iškilmės vyks Prahoje sausio 7 d., jose dalyvaus Komisijos Pirmininkas Jose Manuelis Barroso ir Čekijos Ministras Pirmininkas Mirekas Topolánekas. Visoms valstybėms narėms atstovaus paskirti nacionaliniai koordinatoriai.

Sukurta speciali šiems metams skirta svetainė http://www.create2009.europa.eu, kurioje bus pateikiamos ir reguliariai atnaujinamos aktualios naujienos, įdomiausi įvykiai ir renginiai, politinio pobūdžio ar informaciniai pranešimai, veiklos rezultatų ataskaitos ir nuorodos į atskirus teminių metų partnerių puslapius. Kiekvienoje šalyje vykstantiems renginiams bus skirta atskira skiltis. Informaciją apie projektą lietuviškai galite rasti svetainėje www.kurybiskumas2009.lt. Lietuvoje už Kūrybiškumo ir naujovių metų veiklos koordinavimą atsakingas Švietimo mainų paramos fondas (www.smpf.lt).

Kiekviena šalis gali turėti ir savo ambasadorius – kūrybiškumo ir naujovių srityse itin pasižymėjusius žmones. Ambasadoriai rems teminių metų veiklą savo šalyse bei visame pasaulyje ir, kai tik galės, dalyvaus svarbesniuose renginiuose.

Be to, Briuselyje per metus bus surengtos šešios viešos diskusijos apie kūrybiškumą ir naujoves – tai bus proga pamąstyti ir pasidalyti idėjomis, kurios galėtų palengvinti su kūrybiškumu ir naujovėmis susijusių politinių klausimų svarstymą. Bus aptarti kultūrinės įvairovės, viešojo sektoriaus, švietimo, žinių visuomenės, tvaraus vystymosi arba kūrybinės veiklos ir pramonės klausimai.

Daugiau informacijos: http://www.create2009.europa.eu ir www.kurybiskumas2009.lt