Užsienio reikalų ministras susitiko su LGUVO atstovais

Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas liepos 29 dieną susitiko su Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninės organizacijos (LGUVO) „Sugrįžus“ atstovais. Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos grįžimo į Tėvynę informavimo centro ir Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Vyriausybės vadovai.

Susitikimo metu visuomeninės organizacijos atstovai pristatė savo veiklą ir aptarė problemas, iškylančias sugrįžtantiems į Lietuvą. Kaip vieną iš sunkumų „Sugrįžus“ nariai įvardijo informacijos trūkumą ir integravimąsi Lietuvoje.

Organizacijos atstovai padėkojo ministrui už jo pastangas padėti spręsti užsienio lietuvių problemas.

V. Ušackas pasidžiaugė organizacijos veikla ir pažymėjo, kad užsienyje gyvenančiųjų ir sugrįžtančiųjų klausimai užima svarbią vietą Vyriausybės politikoje. Ministras taip pat akcentavo, kad sugrįžusiųjų įgyta patirtis yra reikalinga ir svarbi mūsų šaliai, ir pakvietė organizacijos narius glaudžiai bendradarbiauti.