LGUVO prezidento kreipimasis

Brangūs LGUVO „Sugrįžus“ bičiuliai!

Esame visi dėkingi visiems ir patys sau už puikų sausio 17 šeštadienio vakarą, už taikią rinkiminę kampaniją, už puikias vaišes bei karštą pirtį.

Sveikiname visus naujai prisijungusius. Linkiu Valdybai bei visiems nariams asmeninės sėkmės, produktyvių darbų, gausių džiaugsmo akimirkų.

Vasario 26 d. 18.30 val. paskutinį ketvirtadienį tą mėnesį, La Boheme kavinėje rinksimės pasidžiaugti ir paplanuoti savo veiklos ateitį. Rezervuota atskira salė Edmundo vardu. Direktorė Vitalija (tel.: 8 630 08824).

Gerų šių metų visiems Lietuvoje bei visoje nuostabioje žemės planetoje. Grįžti bei išvykti nėra kur – žemė tapo globali bei visi kraštai pasiekiami. Tiesiog būkime ir viltingai gyvenkime.

LGUVO „Sugrįžus“ prezidentas

Edmundas Atkočiūnas