Visi kartu mes – Jėga!

TMID ir LGAVO „Sugrįžus“ vienija bendras tikslas – užsienyje gyvenantys tautiečiai.

LGAVO „Sugrįžus“ misija – skatinti lietuvius grįžti į Lietuvą, vienyti Amerikoje gyvenusius lietuvius, grįžusiems padėti iš naujo integruotis į visuomenę, išgyventi adaptacijos procesus.

TMID vykdoma veikla skirta padėti užsienio lietuvių bendruomenėms išsaugoti tautinę kultūrą, gimtąją kalbą, tapatybę, palaikyti ir stiprinti ryšius su Lietuva.

TMID visokeriopai remia ir palaiko nevyriausybinių organizacijų steigimąsi. LGAVO „sugrįžėliai“, anot TMID, yra puikus bendruomeniškumo pavyzdys, ženkliai prisidedantis pilietinės visuomenės formavimosi mūsų valstybėje.

Tikime, jog mūsų organizacijos veikla skatins reemigracijos procesus, padrąsins nelikti nuošaly ir kitas nevyriausybines iniciatyvas. Raginame draugauti, šlietis, jungtis ir iš kitų šalių sugrįžusius tautiečius.

Linkime mums visiems visokeriopos sėkmės ateityje ir tikimės tolimesnio sėkmingo bendradarbiavimo.

Parengta pagal www.sugrizus.lt, www.tmid.lt.