Visuotinis susirinkimas – sausio 28 d. TAG patalpose

Kviečiame visus dalyvauti Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninės organizacijos „Sugrįžus“ (LGUVO) visuotiniame susirinkime, kuris vyks 2017 m. sausio 28 d., šeštadienį, nuo 17.00 val.

Susirinkimas vyks TAG įmonės patalpose (adresas – Tujų g. 29, LT-05119, Vilnius), kur jau vyko keli ankstesni organizacijos susirinkimai. Nuorodą taip pat galite rasti žemėlapyje >>>.

Darbotvarkė:

  • Nuo 17.00 val. – oficialioji dalis (narių registracija, Prezidento ir Valdybos ataskaitos, kandidatų kėlimas ir rinkimų organizavimas, organizacijos 10-metų sukakties paminėjimas, viešoji komunikacija, ateities planai ir kiti klausimai)
  • Diskusijos
  • Vėliau – neformalus bendravimas (galima atsinešti savo vaišes)