Visuotinis susirinkimas vasario 8 d. vyks įprastinėje vietoje

Kviečiame visus aktyviai ruoštis 2014 m. Visuotiniam LGUVO susirinkimui. Jis vyks ne pas Daumantą (kaip kad anksčiau buvo planuota), bet ten pat, kur Visuotiniai susirinkimai vykdavo ir anksčiau (Tujų g. 29, Vilnius) – netoli prekybos centro Mada (kitoj gatvės pusėj nuo Spaudos rūmų).

Darbotvarkėje: Ataskaitos (Prezidento, finansinė, revizinės komisijos), rinkimai (Prezidento, valdybos, komisijų), klausimai/diskusijos ir laisva programa (suneštinės vaišės ir pirtis).