LGUVO prezidento pavasarinis kreipimasis

Brangūs kolegos!

LGUVO „Sugrįžus“ tęsia savo aktyvią kultūrinę veiklą. Šių metų balandžio 25 d. JAV ambasadoje įvyko poezijos vakaras, kurio metu eiles anglų ir lietuvių kalbomis skaitė poetai Rimas Užgiris ir Edmundas Atkočiūnas, koncertavo styginių trio – Alya, Noate ir Dorea Atko – ir akordionininkas Augustinas Rakauskas. Vakaro dalyviai nuoširdžiai prisiminė bei pagerbė žuvusius JAV neseniai vykusių tragiškų įvykių metu. Šis kūrybinis vakaras buvo vienas iš serijos „Balandis – poezijos mėnuo!“ renginių.

E. Atkočiūnas (kair.) ir R. Užgiris poezijos vakaro JAV ambasadoje metu

Styginių trio – Alya, Noate ir Dorea Atko

Profesorės Giedrės Kvieskienės esame pakviesti būti partneriais sudarant naują socialinių mokslų bakalaureato programą Lietuvos edukologijos universitete. Posėdyje, kuriame dalyvavo ekspertai, pristačiau emigracijos problemą. Tad ruošdamas pedagogus, socialinius darbuotojus universitetas savo mokymų programoje numatys pedagoginius metodus, kurie bus taikomi sprendžiant problemas, susijusias su emigracija.

Organizacijos nariai aktyviai dalyvauja kasmetinėje aplinkos tvarkymo akcijoje DAROM, kuri šįmet vyks gegužės 11 d. Šiais metais daugelis dalyvauja savo darboviečių, gyvenamosios aplinkos tvarkyme. Man teks garbė akcijoje DAROM atstovauti LGUVO sodinant medelius Pirčiupyje. (Norintys organizuotai tvarkyti aplinką Vilniuje gali registruotis rašydami Daivai Laurėnienei el. paštu ldaiva@mail.ru).

Kaip įprasta, paskutinį mėnesio ketvirtadienį renkamės susitikimui. Gegužės 30 d. 19.00 val. esame pakviesti ir būsime laukiami Vilniaus žydų bibliotekoje (Gedimino g. 24-9, Vilnius). Jos direktorius Žilvinas Beliauskas supažindins su bibliotekos veikla. Vaišės – suneštinės, košerinės. Taip pat norintys padovanoti knygų šiai bibliotekai, gali dėl to susitarti paskambinę tel.: 8 5 219 7748.

 

Iki malonaus,

LGUVO „Sugrįžus“ prezidentas

Edmundas Atkočiūnas