LGUVO prezidento kreipimasis Sausio 13-ąją

Brangūs LGUVO „Sugrįžus“ bičiuliai!

Atėjo diena, kuri suvienijo Lietuvą ir viso pasaulio žmones, gerbiančius Laisvę. Solidarizuojamės su Prancūzija, kuri išgyvena fanatizmo išpuolius. Seime vyko minėjimas, kuriame dalyvavo ir LGUVO. Atstovavome savo tautiečių demokratinius siekius.

Susitikau ir perduodu linkėjimus nuo kolegos, Laisvės premijos laureato, p. Adam Michnik.

Bet… Dirbu su vaikais, kurie yra aukos svaigalu produkcijos. Ši produkcija sklando po Lietuvą. To pasėkoje netekome Tomo Dobrovolskio, mūsų ir mano bičiulio. Iš mano auklėtinių ir kitų vaikų namų globotinių jau matosi, kad gali ateity įsiplieksti agresija, kuri nusineš nekaltas gyvybes.

Dar kartą dėkoju už paramą, kuri leido tiems vaikams dalyvauti kultūriniame renginyje. Taip pat vykome į Kauno zoologijos sodą, aplankėme šventoves. Turime kvietimą aplankyti Ruklos karinę bazę.

Gal šie dalykai paveiks nuskriaustų sąmonę ir įkvėps lenkti gyvenimą taikia linkme.

Iki malonaus,

Edmundas