Po Visuotinio susirinkimo

Sausio 21 d. Vilniuje vyko LGUVO Visuotinis narių susirinkimas. Susirinko virš 20 dalyvių, tarp jų atstovai iš kuriamos Emigrantų partijos (vad. J. Murauskas) ir VšĮ „Išeivijos idėjų centras“ (vad. Rimantas Dailidonis).

Susirinkimo metu nuspręsta organizacijos vadovybės rinkimų nerengti. Dalyviai išsakė įvairias nuomones tiek apie LGUVO, tiek apie kitas organizacijas. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas LGUVO šokių kolektyvo išvykai į Pasaulio lietuvių šokių šventę Bostone liepos 1 d.

Bus toliau tęsiami susitikimai kiekvieno mėn. paskutinį ketvirtadienį. Laukiame apsilankant!